گاز سنج پرتابل چند گازه

نماینده رسمی کمپانی  SAFEGAS

قابیلیت سنجش کلیه گازهای قابل انفجار ، سمی TOXIC , ترکیبات فرار VOCs  دارای پمپ پر قدرت و درجه حفاظتی بالا IP67 . قابلیت استفاده از سنسورهای IR , PID, Semiconductive, Electrochemical

قابیلیت سنجش کلیه گازهای قابل انفجار ، سمی TOXIC , ترکیبات فرار VOCs  دارای پمپ پر قدرت و درجه حفاظتی بالا IP67 . قابلیت استفاده از سنسورهای IR , PID, Semiconductive, Electrochemical