نشت یاب گاز سه رنج

نشت یاب گاز
 1. اندازه گیری گاز متان CH4در محدوده   0 – 20000 ppm
 2. اندازه گیری گاز متان CH4در محدود        0 – 100 % LEL
 3. اندازه گیری گاز متان CH4در محدوده    0 – 100 % VOL    
 4. اندازه گیری گاز منو اکسید کربن COدر محدوده             0 – 1000 ppm 
 5. اندازه گیری گاز هیدروژن سولفید H2Sدر محدوده      0 – 200 ppm 
 6. اندازه گیری گاز اکسیژن O2در محدوده      0 – 25 % VOL
 7. قابلیت اندازه گیری فشار نشتی 0 – 1 bar با دقت  5 % – F.S
 8. وزن دستگاه بهمراه باطری و پمپ داخلی حداکثر   400 gr
 9. باطری داخلی با زمان کارکرد حداقل 40 ساعت
 10. درجه حفاظتی حداقل IP 67
 11. قابلیت هشدار به صورت صوتی ، نوری و لرزشی
 12. تجهیزات همراه ( پراب های نمونه برداری و شلنگ حداقل 2 متر)
 13. 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش