نشت یاب

نماینده انحصاری کمپانی ESDERS آلمان

قابیلت آشکار سازی گاز متان در خطوط لوله زیر زمینی از 0ppm تا 100 درصد حجمی گاز متان با سرعت بالا ( 2 ثانیه) بهمراه پراب های متنوع مناسب واحد های بازرسی فنی ، ایستگاه های تقلیل فشار، خطوط لوله در پالایشگاه های گاز

قابلیت آشکارسازی و سنجش گاز اتان در حضور غلظت های پایین گاز متان ( حدود 1000ppm) ، دارای جبرانساز دمایی و پرینتر داخلی مناسب واحدهای بازرسی فنی گازهای استانی و انتقال گاز

سنجش گاز متان در رنج های PPM, LEL, VOL ضد انفجار ، درجه حفاظتی بالا IP67 و باطری پرقدرت با زمان کاری حدود 50 ساعت، قابلیت سنجش گازهای دی اکسید کربن ، پروپان و گازهای سمی O2 -CO-H2S

قابیلت آشکار سازی گاز متان در خطوط لوله زیر زمینی از 0ppm تا 100 درصد حجمی گاز متان با سرعت بالا ( 2 ثانیه) بهمراه پراب های متنوع مناسب واحد های بازرسی فنی ، ایستگاه های تقلیل فشار، خطوط لوله در پالایشگاه های گاز

نشت یاب قلمی گاز متان ( ppm   22000-0 )  در دو مدل معمولی و ضد انفجار مناسب برای واحد هتای بازرسی فنی و واحدهای ایمنی و آتش نشانی

قابیلت سنجش فشار خطوط لوله گاز دارای رنج های متنوع فشار

قابیلت سنجش نشت و فشار خطوط لوله گاز دارای رنج های متنوع فشار دارای استاندارد DVGW آلمان

قابیلت آشکار سازی گاز متان در خطوط لوله زیر زمینی از 0ppm تا 100 درصد حجمی گاز متان با سرعت بالا ( 2 ثانیه) بهمراه پراب های متنوع مناسب واحد های بازرسی فنی ، ایستگاه های تقلیل فشار، خطوط لوله در پالایشگاه های گاز