گازسنج ثابت

Product Model: KwikSense LITE

گازسنج ثابت Uniphos KwikSense Lite راه حلی با کیفیت بالا و کم هزینه برای نیازهای نظارت بر گاز به کاربران ارائه می دهد. می توان آن را در اتمسفرهای بالقوه انفجاری نصب کرد، زیرا سنسور در یک محفظه ضد انفجار (دارای گواهینامه Exd) قرار دارد. KwikSense Lite دارای یک سنسور از پیش کالیبره شده برای نصب آسان است. فناوری سنسور plug-n-play پیشرو در صنعت را برای گاز انتخابی در اختیار کاربر قرار می دهد. این امکان جایگزینی سریع سنسور را با سنسور از پیش کالیبره شده جدید می دهد و نیاز به کالیبراسیون میدان را از بین می برد. دارای خروجی آنالوگ استاندارد صنعتی 4-20 میلی آمپر است. KwikSense Lite دارای گواهینامه های بین المللی متعددی از جمله ATEX و IECEx است

GAS DETECTOR DETAIL
GAS DETECTOR SHOP DETAIL
 • Oil, Gas and Petroleum Industry
 • Petrochemical Industry
 • Chemical Industry
 • Pharmaceutical Industry
 • Marine Industry
 • Fertilizer Industry
 • Nuclear Industry
 • Iron and Steel Industry
 •  
 • Industry standard 4-20 mA
 • Swappable Sensor for single gas
 • One Potential free relay contact
 • Temperature Class T4: -20o to +85o Celsius
 • Non-Intrusive Calibration
 • Certification – ATEX, IECEX.
 • Fully equipped with all Accessories
  • Sensor technology: EC/PEL/NDIR/PID/SS
  • Operating Voltage: 18V to 30 VDC
  • System Type: µController based instrument (non intrusive calibration)
  • Display: 8 x 2 OLED Display
  • Sampling type: Diffusion
  • Sensor: Fixed Single gas sensor
  • LED’s: Tri-Colour LED
  • Alarms: Two user settable alarms
  • Output: 4-20 mA as per concentration*
  • Relays: 1-potential free contact (optional)
  • Load resistance:  600 Ω (max)
  • Power Consumption: < 3 W
  • Enclosure: Flameproof – Cast Alluminium alloy/SS-316
  • Ingress protection: IP66
  • Dimensions: Approx Diameter: 150 mm; Height: 110 mm
  • Wire configuration: 3 wires(Supply, 4-20 mA & Ground)
  • Interface: Calibration & configuration via Non-intrusive magnetic wand
  • Operating Temperature: -20 to 60 ° C
  • Operating Pressure: Ambient + 10 %
  • Operating Humidity: 0-95 %RH (non-condensing)
  • Cable entries: ½” NPT (2 entries)
  • Certifications: ATEX/IECEx + PESO
                             CMFRI
  • Weight: Cast Aluminium Alloy:2.5 kg (Approx.)
                 SS 316: 5.2 kg (Approx.)

Gas Name

Gas Code No.

Odering Code

Range

Resolution

Sensor Technology

Enquiry Sheet

Acetylene099CSSA0099C0 – 100% lel1% lelPellisterEnquiry
Ammonia082ASSA0082A0 – 100 ppm1 ppmECEnquiry
Ammonia082BSSA0082B0 – 1000 ppm1 ppmECEnquiry
Bromine*061ASS00061A0 – 20 ppm0.1 ppmECEnquiry
Butanol099DSSA0099D0 – 100% lel1% lelPellisterEnquiry
Carbon Dioxide025ASSA0025A0 – 5% v/v.0.01% v/v.NDIREnquiry
Carbon Dioxide025BSSA0025B0 – 100% v/v.1% v/v.NDIREnquiry
Carbon disulphide021ASSA0021A0 – 50 ppm0.1 ppmPIDEnquiry
Carbon Monoxide020ASSA0020A0 – 1000 ppm1 ppmECEnquiry
Chlorine060ASSA0060A0 – 20 ppm0.1 ppmECEnquiry
Chlorine060BSSA0060B0-10 ppm0.1 ppmECEnquiry
ETO**083ASSA0083A0 – 20 ppm0.1 ppmECEnquiry
ETO**083BSSA0083B0 – 100 ppm1 ppmECEnquiry
Formaldehyde098ASS00098A0 – 10 ppm0.1 ppmECEnquiry
HC (Methane)099ASSA0099A0 – 100% lel1% lelPellisterEnquiry
HC (Methane)099GSSA0099G500 – 10000 ppm10 ppmSolid StateEnquiry
Hydrogen (IIC)090CSSA0090C0 – 100% lel1% lelPellisterEnquiry
Hydrogen (IIC)090ASSA0090A0 – 1000 ppm1 ppmECEnquiry
Hydrogen (IIC)090BSSA0090B0 – 100% lel1% lelECEnquiry
Hydro Carbon099HSSA0099H50 – 1000 ppm1 ppmSolid StateEnquiry
Hydrogen Chloride*070ASS00070A0 – 20 ppm0.1 ppmECEnquiry
Hydrogen Cyanide075ASSA0075A0 – 100 ppm1 ppmECEnquiry
Hydrogen Fluoride*072ASS00072A0 – 10 ppm0.1 ppmECEnquiry
Hydrogen Sulphide030ASSA0030A0 – 100 ppm1 ppmECEnquiry
Hydrogen Sulphide030BSSA0030B0-20 ppm1 ppmECEnquiry
LPG099BSSA0099B0 – 100% lel1% lelPellisterEnquiry
Methane099ESSA0099E0 – 100% lel1% lelNDIREnquiry
Methane099FSSA0099F0 – 100% v/v.1% v/v.NDIREnquiry
Mercaptan*035ASS00035A    0 – 20 ppm0.1 ppmECEnquiry
Methanol**XXA0 – 100 ppm1 ppmECEnquiry
Nitrogen Dioxide081ASS00081A0 – 20 ppm0.1 ppmECEnquiry
Oxygen010ASSA0010A0 – 25% v/v.0.1% v/v.ECEnquiry
Ozone*015ASS00015A    0-1 ppm0.01 ppmECEnquiry
PCl3*071ASS00071A    0-10 ppm1 ppmECEnquiry
Phosgene*055ASS00055A    0 – 1 ppm0.01 ppmECEnquiry
Phosphine050ASS00050A   0 – 10 ppm0.01 ppmECEnquiry
POCl3*073ASS00073A   0-20 ppm1 ppmECEnquiry
Propane099JSSA0099J0 – 100% lel1% lelPellisterEnquiry
Propane099ISSA0099I0 – 100% lel1% lelNDIREnquiry
Sulphur Dioxide040ASSA0040A0 – 20 ppm0.1 ppmECEnquiry
Vinyl Chloride (Vinyl Chloro Monomer)*022ASSA0022A0 – 100 ppm1 ppmECEnquiry
VOC100ASSA0100A0 – 1000 ppm1 ppmPIDEnquiry
VOC100BSSA0100B0 – 40 ppm0.1 ppmPIDEnquiry
VOC (Benzene)100CSSA0100C0-20 ppm0.1 ppmPIDEnquiry

EC: Electrochemical • Pel: Pellistor • NDIR: Non-Dispersive Infra-Red • PID: Photo Ionization Detection

* Kindly consult factory for more information