گازسنج چیست ؟

گازسنج پرتابل چند گازه

چند نوع گازسنج گاز وجود دارد؟

تشخیص و شناسایی و نظارت بر سطوح بالقوه خطرناک گازها با استفاده از سیستم های نظارت بر تشخیص گاز است.  گازسنج ها در بسیاری از صنایع از جمله شرکت های گاز و پتروشیمی استفاده می‌شوند تا از ایمنی افرادی که در فضاهای بسته کار میکنند اطمینان حاصل شود. گازسنج ها برای هشدار در هنگام حضور گازهای خطرناک مورد استفاده قرار می گیرند. دستگاه‌های تخصصی مورد استفاده برای تشخیص گاز می‌توانند در اشکال مختلف برای پاسخگویی به نیازهای منحصر به فرد نفرات ایمنی و آتش نشانی  ارائه شوند. بنابراین، چند نوع گازسنج گاز وجود دارد؟ تیم پیشرو از متخصصان شرکت دقیق تجهیز، اینجا هستند تا به تجزیه و تحلیل و ارائه راهنمای آموزنده در مورد تعداد انواع آشکارسازهای گاز، انواع مختلف آشکارسازهای گاز و چرایی استفاده از آنها در موقعیت‌های مختلف بپردازند. خدمات ایمنی دقیق تجهیز علاوه بر ارائه خدمات استثنایی کالیبراسیون گاز و تعمیرات، گازسنج های پر کاربرد را از سازندگان معتبر بین المللی نیز ارائه می دهد. وقتی نوبت به تشخیص گاز می رسد، ما متخصص شما هستیم.
 
نشت یاب قلمی

گازسنج

با توجه به اینکه چند نوع گازسنج گاز وجود دارد تقریباً هشت فناوری مختلف حسگر گاز برای شناسایی و نظارت بر سطوح گاز استفاده می شود. آشکارسازهای گاز را می توان با توجه به مکانیسم عملکرد مشخص کرد، زیرا کاربردهای صنعتی مختلف به طور کلی سیستم های ایمنی تشخیص گاز منحصر به فرد را می طلبند. در این مقاله، ما چهار نوع اصلی آشکارسازهای گاز را مورد بحث قرار خواهیم داد: حسگرهای الکتروشیمیایی، سنسورهای کاتالیزوری، حسگرهای مادون قرمز و سنسورهای یونیزاسیون نوری.

در اصل، این انواع مختلف آشکارسازهای گاز به دو دسته قابل حمل و ثابت تقسیم می شوند. آشکارسازهای گاز قابل حمل معمولاً به صورت دستی یا روی تجهیزات ایمنی پوشیده می شوند و برای نظارت بر جو پرسنل استفاده می شوند. آشکارسازهای گاز قابل حمل اغلب هنگام تشخیص سطوح خطرناک گازها هشدارهایی با سیگنال های صوتی و تصویری منتشر می کنند.

آشکارسازهای گاز ثابت سیستم‌های نظارتی هستند که معمولاً در نزدیکی منطقه فرآیند یک کارخانه یا اتاق کنترل یا در منطقه‌ای که نیاز به حفاظت دارد، مانند پارکینگ‌های زیرزمینی نصب می‌شوند. آشکارسازهای گاز ثابت معمولاً هنگام شناسایی گازهای خطرناک هشدارهای دیداری و شنیداری ایجاد می کنند و سطوح بیش از یک گاز خاص را کنترل می کنند. اکنون که توضیح دادیم چند نوع آشکارساز گاز وجود دارد، در اینجا خلاصه ای از چهار نوع اصلی فناوری آشکارساز گاز که برای تشخیص گازهای مضر مورد استفاده قرار می گیرند آورده شده است: سنسورهای الکتروشیمیایی، کاتالیزوری، مادون قرمز و حسگرهای فوتیونیزاسیون. هنگام انتخاب تشخیص گاز خود در این نوع آشکارسازهای گاز، در نظر گرفتن آشکارسازهای تک گاز و آشکارسازهای چند گازی نیز ضروری است.

 
 
نشت یاب گاز

انواع گازسنج

گازسنج های  الکتروشیمیایی غلظت یک گاز خاص را با اکسید کردن یا کاهش گاز به الکترود اندازه گیری می کنند و جریان مثبت یا منفی را ایجاد می کنند. سنسورهای گاز الکتروشیمیایی معمولاً برای اندازه گیری غلظت گاز هدف در یک مدار خارجی استفاده می شوند. با توجه به اینکه چند نوع گازسنج وجود دارد، فناوری‌های گازهای قابل احتراق الکتروشیمیایی و کاتالیزوری متداول‌ترین و شناخته‌شده‌ترین آنها هستند.

گازسنج های کاتالیزوری معمولاً برای اندازه‌گیری گازهای قابل احتراق استفاده می‌شوند که با خطر انفجار در زمانی که غلظت آن بین حد انفجار پایین (LEL) و حد انفجار بالا (UEL) باشد، استفاده می‌شود. گازسنج های کاتالیزوری بر این اصل استوارند که وقتی گاز اکسید می‌شود، گرما تولید می‌کند و سنسور تغییر دما را از طریق مداری از نوع پل وتستون تبدیل می‌کند.یکی از المان های سنسور کاتالیزوری از یک کاتالیزور ویژه تشکیل شده است که باعث اکسیداسیون می شود و دیگری برای مهار اکسیداسیون استفاده می شود. جریان از سیم پیچ ها عبور می کند تا به دمای اکسیداسیون (500 درجه سانتیگراد) برسد و مقاومت سیم پیچ پلاتین را افزایش داده و منجر به عدم تعادل پل می شود. تغییر مقاومت مستقیماً با غلظت گاز در اتمسفر اطراف، نمایش قرائت گاز بر روی دستگاه گازسنج مرتبط است.

حسگرهای مادون قرمز جایگزینی برای اندازه گیری گازهای قابل احتراق، زمانی که اکسیژن وجود ندارد یا در موقعیت هایی که غلظت دی اکسید کربن بالا را اندازه گیری می کنید، استفاده می شود. با کار بر روی اصل جذب نور، تغییر در شدت نور جذب شده نسبت به شدت نور در طول موج مرجع اندازه گیری می شود. سنسور مادون قرمز تفاوت نور جذب شده را محاسبه می کند و غلظت گاز از جذب را گزارش می کند.

یک گازسنج گاز فوتیونیزاسیون از یک منبع نور ماوراء بنفش برای یونیزه کردن گازها به یون های مثبت و منفی استفاده می کند که به راحتی با یک گازسنج قابل شناسایی هستند. یونیزاسیون زمانی اتفاق می افتد که یک مولکول انرژی نور یک گاز را جذب کند. فوتیونیزاسیون بار گازهای یونیزه شده را شناسایی یا اندازه گیری می کند، که بار تابعی از غلظت ترکیبات آلی فرار (VOCs) موجود در جو است.