گاز سنج پرتابل تک گازه

نماینده رسمی SAFEGAS

قابیلیت سنجش گاز دی اکسید سولفور SO2 ،ضد انفجار، دارای درجه حفاظتی IP68

قابیلیت سنجش گاز اکسیژن O2  ،ضد انفجار، دارای درجه حفاظتی IP68