نشت یاب خطوط لوله شهری

میزان مصرف گاز با در نظرگیری پارامترهایی از قبیل رشد چشمگیر جمعیت، پیشرفت صنایع در حوزه های مختلف و تالش در جهت رفع نیازهای موجود به طور چشمگیری افزایش یافته است. از سوی دیگر با توجه به بررسی شاخص های توسعه گاز در بخش های مختلف کشور، سرعت گسترش شبکه های اصلی و فرعی گاز در سالیان اخیر به سرعت در حال افزایش بوده است. لذا اطمینان یابی و رفع نواقص موجود در هریک از مراحل انتقال گاز در شبکه های گازرسانی در راستای جلوگیری از نشت گاز و خطرات زیست محیطی و اقتصادی ناشی از آن، امری ضروری و غیرقابل انکار است .

به طور کلی از پیامدهای نشت گاز طبیعی می توان به آلودگی محیط زیست، کاهش شاخص سلامت در انسان و دیگر موجودات زنده، خطرات ناشی از انفجار، هدر رفت گاز طبیعی، هزینه های بازیابی محیط زیست، هزینه های تعمیر و تعویض تجهیزات ساختمان ها، اتلاف وقت و جرایم احتمالی قانونی اشاره کرد؛ بنابراین سه عامل اقتصاد، ایمنی و ملاحظات زیست محیطی انگیزه کافی برای رفع چنین مشکلی را فراهم می کنند.

عواملی که در گم شدن گازها ( گاز وارد شده به شبکه های گازرسانی و گازی که توسط مصرف کننده مصرف می شود( دخالت دارند را می توان به نشت گاز از لوله و اتصالات ( کمتر از 10 درصد) ، سرقت گاز، خطاهای اندازه گیری، آسیبهای شخص سوم و بهره برداری غیرمجاز گاز اشاره کرد . موضوع نشت گاز متان از شبکه توزیع شهری و علل آن یکی از مسائل مهم و بحث برانگیز است که به دلایل مختلف از جمله مسائل زیست محیطی و اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد .  در کنار پژوهش هایی که به بررسی تأثیر مواد و سن شبکه توزیع و نحوه تغییرات آن در میزان نشت گاز متان پرداخته اند؛ پژوهش های متعدد دیگری نیز به بررسی متغیرهایی مانند نوع اتصالات و اتصالات داخلی شبکه توزیع کم فشار در زمان تحویل گاز متان به مصرف کننده (خانگی، صنعتی، تجاری) پرداخته اند و موارد متعددی را تأثیرگذار در نشت گاز متان بیان کرده اند که از آن جمله می توان به موارد نشت داخلی در شیرها و ولوها، قطر نشتی، نوع و سایز شیرهه اشاره کرد. بنابراین در شناسایی متغیرها و عوامل نشت گاز در اولین گام میتوان به نقش و جایگاه تجهیزات/ اتصالات علمک ها در شبکه توزیع گاز شهری و سن کارکرد علمک اشاره نمود. یک دستگاه نشت یاب گاز متان قابل حمل که ذاتا ایمن باشد و با باتری قابل شارژ داخلی و یا سایر باتری ها راه اندازی شود ، برای تعیین میزان نشت گاز در اطراف لوله ها در فضای بسته و یا محوطه های باز بسیار کارساز است.

نشت یاب قلمی

نشت یاب محیط های بسته