نمایندگی کمپانی BW در ایران

گازسنج

شرکت دقیق تجهیز ، با در اختیار داشتن نمایندگی فروش کمپانی های BW Technologies  وRae ، در زمینه تجهیزات پرتابل و ثابت گازسنجی و نشتیابی در ایران فعالیت می نماید. شرکت دقیق تجهیز ، به عنوان نماینده این کارخانه ها ضمن تأمین، نصب و راه اندازی سیستم های فوق کلیه خدمات پس از فروش نظیر آموزش، کالیبراسیون، سرویس، تعمیرات و تأمین قطعات یدکی را برای تجهیزات مورد ارائه به انجام می رساند.

گاز سنج های ثابت و پرتابل این شرکت راه حل مناسبی برای نشان دادن و جلوگیری از خطر نشر و ازدیاد حجم گاز های سمی و قابل اشتعال و حفظ ایمنی افراد در محیط هایی است که گاز های سمی یا قابل اشتعال بخشی از پروسس یا یکی از محصولات جانبی آن می باشد.